Kraftig sosialhjelpsvekst i Trondheim

Sosialtjeneste. Landets ti største kommuner fikk 300 flere unge sosialhjelpsmottakere i fjor. Av dem var nesten 200 fra Trondheim, skriver Adresseavisen.
Trondheim. Illustrasjonfoto: Colourbox.com

Tallene gjelder mennesker mellom 18 og 24 år som ble mottakere av sosialhjelp i 2014. I kommunen har man ikke noe godt svar på hvorfor Trondheim sto for to tredeler av økningen i landets ti største kommuner.

– Dette er en bekymringsfullt, og vi har ingen gode forklaringer på hvorfor det er sånn. Nå trenger vi en aktiv satsing for å snu utviklingen gjennom dialog med Nav og samarbeidspartnere, sier kommunaldirektør for helse og velferd, Helge Garåsen til avisen.

Han peker på en forskjell mellom kommunens fire ulike Nav-kontorer. Unni Valla Skevik leder Nav Østbyen, et av kontorene med størst økning av sosialhjelpsmottakere. Hun sier de ser en liten nedgang for 2015, men må erkjenne at økningen i 2014 var stor.

– Vi har ikke noe fasitsvar, men det kan henge sammen med at vi jobber godt med ungdom i de to jobbhusene våre. Kanskje får vi tak i noen som ellers ville sittet hjemme. At vi kommer inn på et tidlig tidspunkt, kan medføre behov for sosialhjelp for noen flere, men det kan kanskje hindre helserelaterte ytelser senere, sier Skevik.

– Vi er i tett dialog med rådmannen og har satt inn flere tiltak. Samtidig er sosialhjelp en rettighet, og vi må forholde oss til loven. Vi kan ikke slutte å gi sosialhjelp fordi budsjettet er brukt opp, understreker hun.

(©NTB)

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.