Sosialutgiftene øker - KS og Nav savner virkemidler

Sosialtjeneste. Sosialutgiftene øker kraftig og en økende andel av sosialhjelpsmottakerne er innvandrere. Ordningene som skal få dem ut i arbeid er ikke gode nok, mener både KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet.
– Dagens kvalifiseringsprogram er for rigid. Vi trenger mer fleksible ordninger, sier direktør for interessepolitikk Helge Eide i KS. Arkivfoto: Eivind H. Natvig

– Det er all mulig grunn til å se på hele porteføljen av virkemidler på nytt, for å se hvordan vi kan stoppe veksten i bruken av sosialhjelp. Det gjelder både i integreringspolitikken, arbeidsmarkedspolitikken og boligpolitikken, sier direktør for interessepolitikk Helge Eide i KS til Kommunal-Rapport.no.

Han sier det er naturlig at KS og regjeringen drøfter dette i konsultasjonsmøtet i april. På KS' sin ønskeliste står blant annet høyere statlig bostøtte, som kan kompensere for de høye husleiene i storbyene, samt endringer i reglene for kvalifiseringsprogrammet.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!