KS skeptisk til ny kommunal stønad til voksenopplæring

Skole. Et utvalg vil innføre en ny kommunal grunnskolestønad for voksne uten fullført grunnskoleutdanning. Det er KS kritisk til.
Raaumutvalget har lagt fram fire forslag til hvordan det skal bli enklere for voksne å fullføre grunnskole og videregående opplæring.

Raaumutvalget la nylig fram sin rapport om finansiering av livsopphold for voksne som er under utdanning. Ett av forslagene er å innføre en ny kommunal grunnskolestønad for voksne uten fullført grunnskoleutdanning.

Stønaden skal tilsvare 2G og skal være behovsprøvd. Stønaden skal ikke være en rettighet for alle som har behov for grunnskoleopplæring. Målet er å gi kommunene mulighet til å målrette livsoppholdsytelser mot skolegang og kompetanseheving.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.