Ny ordning kan utfordre papirbaserte bøker i skolen

Skole. Regjeringen får et halvt år på seg til å finne ut hvordan norske skoleelever kan få bedre tilgang til digitale læremidler.
– Norske digitale læremidler er i verdensklasse. Nå vil de også kunne tas i bruk i norske skoler for å skape et framtidsrettet læringsmiljø, sier IKT-Norges administrerende direktør Heidi Austlid. Ill.foto: Colourbox.com

– Jeg tror elever vil kunne lære mer, fortere og bedre med flere digitale læremidler. Likevel er det den papirbaserte læreboka som fremdeles dominerer i norsk skole, og det vil vi nå gjøre noe med, sier Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg til NTB.

På initiativ fra Ap går en enstemmig kommunalkomité inn for å be regjeringen om legge fram en modell for økt bruk av digitale læremidler når revidert nasjonalbudsjett fremmes til våren.

Venstre-leder Trine Skei Grande viser til at partiet fikk kjempet inn økt IKT-støtte i skolen i høstens budsjettforhandlinger.

– Venstre er veldig fornøyd med at vi i budsjettavtalen fikk inn 50 millioner til IKT i skolen. Det bruker vi nå til en ny nasjonal ordning for innkjøp av digitale hjelpemidler. Det gir mer innovasjon blant aktørene og flere og bedre digitale hjelpemidler til elevene, sier hun til NTB.

IKT-Norges administrerende direktør Heidi Austlid mener enigheten på Stortinget er veldig gledelig.

– Det gir lærerne nødvendig pedagogisk valgfrihet og vil øke kvaliteten på elevenes læring ved at den blir tilpasset den enkelte. Norske digitale læremidler er i verdensklasse. Nå vil de også kunne tas i bruk i norske skoler for å skape et framtidsrettet læringsmiljø, sier hun.

Solberg i Ap mener Norge bør se til Danmark, der bruken av digitale skolebøker og oppgavesamlinger samt dataspill og filmer er langt mer utbredt enn i Norge. Et fond etter dansk modell, der læreren velger løsningene og staten står for halve finansieringen, er Aps foretrukne modell.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.