Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) slår fast at planleggingstiden for vei- og jernbaneprosjekter skal ned. Onsdag fikk statsråden overrakt en rapport fra en arbeidsgruppe som har sett på effektivisering av planprosessen. Arkivfoto: Audun Braastad / NTB Scanpix

Vil ha større fart i vei- og jernbanebyggingen

Det bør vurderes å innføre mål for hvor lang tid planleggingen av vei- og jernbaneprosjekter skal ta, foreslår en arbeidsgruppe som har sett på effektivisering av planprosessen.

I dag tar det gjennomsnittlig ti år å planlegge store prosjekter.

Høyres samferdselspolitiske talsmann, Øivind Halleraker mener tiden må halveres til fem år.