Bilkø på E18 ved Ramstadsletta. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Viken trekker bompengegarantien for E18-prosjekt: – Uheldig, sier Hareide

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier det er «uheldig» at fylkestinget i Viken trekker bompengegarantien for E18-prosjektet i Bærum og Asker.

– En slik handling skaper usikkerhet, ikke bare om E18, men om flere viktige samferdselsprosjekter som ligger inne i Oslopakke 3 og i den fremforhandlede byvekstavtalen, sier Hareide i en pressemelding torsdag kveld.

– Å oppheve garantivedtaket bryter med prinsippet om at vedtak om store og viktige prosjekter skal kunne stå seg over tid, uavhengig av skifter i politisk flertall og posisjoner, påpeker han.

– Nei til regjeringens forslag

Som ventet vedtok Viken fylkesting torsdag innstillingen fra fylkesrådet om å trekke den fylkeskommunale garantien for den planlagte E18-utbyggingen mellom Lysaker og Ramstadsletta. Garantien var på 15,8 milliarder kroner.

Fylkesrådet begrunner forslaget om å trekke garantien med at totalkostnaden har økt. I tillegg økes veikapasiteten, mens kollektivløsningene er redusert, og bompengebelastningen blir stor i prosjektet som regjeringen har lagt fram for Stortinget.

– Å trekke garantien er et nei til regjeringens forslag og et ja til å få på plass en bedre løsning for E18-prosjektet, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen (Ap).

59 stemte for å trekke garantien, mens 28 stemte imot, ifølge Budstikka.

MDG jubler

Fylkesråd for kollektiv i Viken, Kristoffer Robin Haug (MDG), jubler etter vedtaket.

– For en fantastisk dag! Fylkestinget i Viken har vedtatt en ny retning i samferdselspolitikken. Fremtidens utfordringer kan ikke løses med gårsdagens grå og utdaterte løsninger, sier han til NTB.

At Viken kom til å trekke seg fra prosjektet, var allerede varslet. Mandag ble det klart at Stortinget utsetter sin behandling av saken med én måned.

Samme dag tok Hareide imot representanter fra Viken fylke og kommunene Asker, Bærum, Lillestrøm, Nordre Follo og Oslo for å drøfte den kontroversielle E18-utbyggingen.

Viken fylkeskommune kommer nå til å sende et brev til staten og de berørte kommunene og invitere til ny dialog for å komme til enighet om en løsning, får NTB opplyst.

Krever lovlighetskontroll

Høyre, Venstre og KrF var imot å trekke garantien og krever nå en lovlighetskontroll av vedtaket, ifølge Budstikka.

– Vedtaket har ikke blitt til på lovlig måte, da det i saken ikke fremkommer om det er vurdert om Viken fylkesting kan trekke garantien. Forsvarlig saksbehandling tilsier at dette spørsmålet skulle vært underlagt en juridisk vurdering, slik at fylkestingets medlemmer kunne vært trygge på at sakens juridiske sider, med eventuelle konsekvenser, herunder erstatningskrav, hadde vært vurdert, skriver de tre partiene i sitt krav.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.