Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mottok utvalgets rapport fredag.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mottok utvalgets rapport fredag. 

Foto: Terje Lien

Utvalg foreslår taxi-grep for fylkeskommunene

Drosjeutvalget er klar med sin andre rapport. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) lover enda flere grep for å rydde opp i bransjen.

– Det er viktig at vi har ordnede forhold i drosjenæringen. Den er en viktig del av det samlede transporttilbudet, men har i de siste årene dessverre blitt mer uoversiktlig, sier samferdselsministeren.

Tidligere denne uken la Nygård fram et forslag om å innføre makspris på taxiturer i byene for å unngå sjokkpriser. Fredag fikk han overlevert andre delrapport fra Drosjeutvalget og lover å komme med enda flere grep.

– Denne utredningen skal være med på å gi et helhetlig drosjeregelverk som bidrar til et godt arbeidsliv, et tilfredsstillende drosjetilbud, hvit økonomi, sikkerhet og etterlevelse av regelverket, sier Nygård.

Flere krav

I rapporten foreslår utvalget blant annet:

* At drosjeløyvehavere kun kan være tilknyttet én sentral, men at de kan tilby turer fra flere formidlingstjenester.

* Større krav til internkontroll i drosjeselskapene.

* En bred prosess mellom det offentlige og partene i næringene for å bedre arbeidsvilkårene og arbeidsmiljøet.

* Å videreføre systemet med at fylkeskommunen kan tildele eneretter for taxi der det er nødvendig for å sikre drosjetilbudet.

* Å lovfeste fylkeskommunenes ansvar for å vurdere drosjetilbudet i enkeltturmarkedet.

Grep for byene

Utvalgssleder Hans Petter Graver sier at et velfungerende drosjemarked har betydning for det offentlige og for privatunder.

Han sier at de foreslår flere konkrete plikter for sentralen og krav til kontrollsystemer i drosjene.

– Siktemålet er å bidra til ryddige arbeidsforhold, bedre vern for forbrukere, legge til rette for hvit økonomi og like konkurransevilkår i næringen, samt å øke sikkerheten for passasjerene og sjåføren, sa han da han la fram rapporten.

– I tillegg foreslår vi løsninger for å motvirke problemene i byene knyttet til at et for stort antall drosjer til tider utgjør en belastning i enkelte områder, sier Graver.

– Viktig at lover etterleves

– Drosjenæringen har et viktig samfunnsoppdrag. Det er mange mennesker som er helt avhengig av drosje for å kunne delta i samfunnet på linje med andre, sa Nygård etter å ha mottatt rapporten.

Han sier at regjeringen er opptatt av hvit økonomi i næringen, og at drosjeturen skal være trygg for både passasjerer og sjåfører.

– I tillegg er det viktig at lover og forskrifter etterleves, og at drosjenæringen har ryddige arbeidsforhold. Utvalget mener at særlig sentraltilknytningsplikten sammen med internkontrollplikten kan bidra til dette, sier samferdselsministeren.

Det er allerede gjort flere grep i drosjemarkedet. Blant annet har Stortinget allerede vedtatt krav om at alle må knytte seg til en sentral.

(©NTB)