Bredbåndstilskuddet skal bidra til nettilgang over hele landet. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Slik er 50 ekstra millioner til bredbånd fordelt

De 50 ekstra millionene i bredbåndstilskudd som Stortinget bevilget i revidert nasjonalbudsjett er nå fordelt på fylkene, etter anbefaling fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet. 

For at ingen skal miste nettilgangen når Telenor faser ut kobbernettet, bevilget Stortinget 50 millioner kroner ekstra i bredbåndstilskudd til fylkene i revidert nasjonalbudsjett. I det ordinære budsjettet ble det bevilget 200 millioner kroner. Til sammen er dette 100 millioner kroner mer enn i 2018.

Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordelt pengene på fylkene etter anbefaling fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.