Flere titall millioner kroner blir brukt til billettkontroller, men mange sniker likevel. Illustrasjonsfoto: Patrick da Silva Sæther

Ruter taper 100 millioner på sniking

Flere enn før sniker på trikk, bane og buss i Oslo. Det koster Ruter rundt 100 millioner kroner årlig.

Av de rundt 300 millioner reisene som foretas i Ruters nettverk i år, vil omtrent 12 millioner skje uten gyldig billett. Dette går fram av tall for første kvartal. Mens 3,5 prosent av passasjerene snek i fjor har andelen økt til 4,1 prosent i år, skriver Dagsavisen.

Bøter og administrasjonsgebyr veier ikke opp for de snikeutgiftene.