Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) ber Stortinget gi klarsignal til å bygge en ny lufthavn i Mo i Rana.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) ber Stortinget gi klarsignal til å bygge en ny lufthavn i Mo i Rana.

Foto: Samferdselsdepartementet

Regjeringen vil starte byggingen av «samfunnsøkonomisk ulønnsom» lufthavn i Mo i Rana

Regjeringen foreslår at Stortinget fatter et utbyggingsvedtak for ny lufthavn ved Mo i Rana. Flyplassen er ventet å koste 2,8 milliarder kroner.

Det kommer fram i revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram tirsdag.

Lufthavna skal bygges av Avinor, og utbyggingen skal finansieres av staten og et lokalt bidrag på 600 millioner kroner. Byggestarten vil skje med det lokale bidraget.

Regjeringen foreslår at Stortinget bevilger 85 millioner kroner i til Avinor for å dekke selskapets planleggingskostnader for den nye lufthavna i 2021.

Ifølge en rapport Oslo Economics, leverte på oppdrag fra Avinor tidligere i år, vil ikke flyplassen på Helgeland bli samfunnsøkonomisk lønnsom.

– Den samfunnsøkonomiske analysen viser et tap på en milliarder kroner i netto nåverdi. Basert på en samfunnsøkonomisk vurdering, frarådes derfor prosjektet ny lufthavn i Mo i Rana, heter det i rapporten.

(©NTB)