På spørsmål om det er vei- eller jernbaneutbygging som bør prioriteres svarer 73 prosent av pendlerne jernbane – også foran en bedring av busstilbudet. Foto: Rune Fossum

– Pendlere foretrekker toget

Pendlere utenfor Oslo vil foretrekke tog fremfor bil dersom forholdene legges til rette for det, viser to nye rapporter.

På spørsmål om det er vei- eller jernbaneutbygging som bør prioriteres svarer 73 prosent av pendlerne jernbane – også foran en bedring av busstilbudet.

Det viser en undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) der pendlere i det såkalte intercitytrianglet, mellom Oslo og Halden, Lillehammer og Skien har svart, skriver Aftenposten.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.