Professor Jan Fridthjof Bernt reagerer på den store dokumentmengden politikerne i Sogn og Fjordane måtte lese kort tid før Fjord1-salget. Arkivfoto: Terje Lien

Kritisk til Fjord1-vedtak

Professor Jan Fridthjof Bernt er kritisk til om Fjord1-salget er forsvarlig behandlet i Sogn og Fjordane fylkesting, men tviler på om lovlighetsklagen fører fram.

Når det fremmes krav om lovlighetskontroll etter kommuneloven § 60, må klageinstansen undersøke om vedtaket er blitt til på lovlig måte, påpeker professor Jan Fridthjof Bernt.

Saken som nå er under opprulling i Sogn og Fjordane kjenner han kun av omtale i mediene. Kommuneloven er han en av landets fremste eksperter på.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.