Korona har forandret atferden til kollektivreisende og endret reisevanene, mener forskere fra Asplan Viak/Urbanet. Det er registrert større motvilje mot trengsel.

Korona har forandret atferden til kollektivreisende og endret reisevanene, mener forskere fra Asplan Viak/Urbanet. Det er registrert større motvilje mot trengsel.

Foto: Thomas Brun, NTB

Korona-arven gir utfordringer for kollektivtrafikken

Vil menneskene bli mer skeptiske til å reise kollektivt når korona er historie? Og vil flere jobbe hjemme? En fersk rapport har sett på pandemiens langsiktige konsekvenser og peker på utfordringer og mulige løsninger.

Svaret på begge spørsmålene er ja.

Mange reisende vil kvie seg for å sitte for tett på trikk, buss og T-bane også etter at de er blitt vaksinert mot viruset. Og flere enn i dag vil velge hjemmekontor. Ikke nødvendigvis hele arbeidsuken, men etter behov.