Administrerende direktør Edith Nøkling i kollektivselskapet Kolumbus ble overrasket over den korte tidsfristen.

Administrerende direktør Edith Nøkling i kollektivselskapet Kolumbus ble overrasket over den korte tidsfristen.

Foto: Elisabeth Tønnesen

Kolumbus-direktøren: – Vi må gjøre dette i riktig rekkefølge

Løftet om gratis kollektivtransport overrasket kollektivselskapet Kolumbus. Nå venter det utredning av blant annet hvordan de skal skille ut Stavanger-innbyggere som skal få rett til gratis kollektivtransport. 

I starten av denne uka kom Stavanger-byrådet med en kollektivnyhet som er blitt mye omtalt og reagert på. Fra 1. juli skal nemlig kollektivtransporten bli gratis for alle Stavanger-innbyggerne. 

Kolumbus-direktør, Edith Nøkling, ble overrumplet av nyheten om gratistilbudet med buss som politikerne i Stavanger vil innføre. Og flere har stilt spørsmål ved hvorvidt det vil la seg gjøre på så kort tid. 

– Jeg visste jo at flertallspartiene har vært opptatt av dette, men jeg ble jo overrasket over at det kom et vedtak med den tidsfristen, sier Kolumbus-direktøren til Kommunal Rapport. 

Utredning

Hun har brukt tid i møter om Stavanger-politikernes 200 millioner kroners-satsing de siste døgnene.

Det er ikke veldig mange detaljer Nøkling kan avsløre, eller har på bordet ennå, for tilbudet er under utredning. 

Mobilitetsselskapet hjelper fylkeskommunen som er eier med utredningen av hva de trenger av busser, ferger og sjåfører. Hvilke tekniske løsninger og hva dette skal koste, er også under utredning.

– Selv om dette kom på brått på så synes jeg det er positivt at kollektivtrafikken får så mye regional og nasjonal oppmerksomhet. Stavanger er den storkommunen med lavest andel kollektivpassasjerer, så det er bra med en offensiv kommune. Men vi må gjøre dette i riktig rekkefølge. Vi er eid av fylkeskommunen og forholder oss til det, sier Nøkling.

Nytt møte 

– Hvordan skal dere skille mellom innbyggere i Stavanger og reisende fra andre kommunene?

– Det er jo slike ting vi må finne ut av i en utredning. Systemene våre er ikke rigget for å skille passasjerer etter hjemkommune, sier Nøkling. 

Utredningen og planleggingen pågår for fullt, og kommunen, fylkeskommunen og mobilitetsselskapet Kolumbus skal ha et nytt møte den 6. juni, kan Nøkling opplyse.