– Rapporten viser hvor viktig det er med forutsigbar finansiering av vedtatte prosjekt. Dette gjelder for finansiering både innenfor og utenfor statsbudsjettet, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp). Arkivfoto: Patrick da Silva Sæther

Kleppa åpner for ny finansiering av vei og bane

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) erkjenner at det norske systemet for bygging av veier og jernbanestrekninger har klare svakheter.

Regjeringen har bedt tre ulike instanser vurdere hvordan vei og jernbane bør finansieres. Mandag ble rapporten fra Vista Analyse lagt fram. Den tar til orde for nye finansieringsformer.

– Rapporten viser hvor viktig det er med forutsigbar finansiering av vedtatte prosjekt. Dette gjelder for finansiering både innenfor og utenfor statsbudsjettet, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).