Ordfører Hans Erik Ringkjøb (Ap) i Voss er fornøyd med forslag til ny nasjonal transportplan. Foto: Magnus Knutsen BjørkeMagnus Knutsen Bjørke

Jubler for ny veg og bane

- En stor dag for Voss! Det sier ordfører Hans Erik Ringkjøb (Ap) i Voss om transportetatenes forslag til ny nasjonal transportplan.

Voss-ordføreren forventninger ble innfridd da fagetatene prioriterer utbygging av ny E16 og ny Vossebane mellom Arna og Stanghelle. Dette er en svært ras- og ulykkesutsatt strekning, og første etappe av strekningen mellom Arna og Voss, der ny E16 og dobbeltsporet jernbane er planlagt å gå parallelt.

- Det mest gledelige er at dette prosjektet er løftet inn i første del av planperioden og er et bundet prosjekt. Det vil si at det er blant de prosjektene som blir rangert som blant de viktigste å få på plass, sier Ringkjøb til Kommunal Rapports nettavis.