Elsparkesyklene skal nå få et regelverk som utleiefirmaene og brukerne må forholde seg til. Statens Vegvesen har sendt en rekke forslag ut på høring.

Elsparkesyklene skal nå få et regelverk som utleiefirmaene og brukerne må forholde seg til. Statens Vegvesen har sendt en rekke forslag ut på høring.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Foreslår egne parkeringsplasser for elsparkesykler

Statens vegvesen tar tak i kaoset rundt elsparkesyklene og foreslår en rekke nye regler for å trygge ferdselen og redusere parkeringsproblemene.

I dag sendte Statens vegvesen forslag til strengere regler i vegtrafikklovgivningen på høring. Hensikten er å få på plass klarere regler for elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy.

Målet er at et nytt regelverk skal være på plass våren 2021.

Promillegrense som for bil

Vegvesenet foreslår blant annet å innføre samme promillegrense som for bil - 0,2. Det skal også innføres 12 års aldersgrense med krav om legitimasjon. Dessuten foreslås det krav til gangfart på 6 kilometer i timen ved passering av gående på fortau, gangvei eller i gangfelt.

I tillegg åpnes det for å kreve bruk av hjelm og forbud mot å være flere enn én person på elsparkesykkelen.

I forslaget til nytt regelverk får kommunene og politiet mulighet til å ilegge parkeringsbøter, samt opprette særskilte parkeringsområder for elsparkesyklene. Henslengte sykler har skapt strid i mange norske byer.

Kommuner tapte mot utleiefirmaene

Både Bergen og Trondheim kommune har i år forsøkt seg i domstolene for å få til en regulering av det stadig voksende elsparkesykkelmarkedet, men begge måtte gi tapt.

Trondheim kommune ba om midlertidig forføyning for å få Ryde Technology til å fjerne sine sparkesykler fra kommunens torg og gater umiddelbart, men nådde ikke fram i retten.

Heller ikke Bergen kommune fikk rettens medhold i saken mot Ryde, som plasserte ut elsparkesykler i byen uten avtale med kommunen.

Forslagene gjelder kun trafikkreglene

Høringen omhandler imidlertid ikke kommunenes mulighet til å regulere kommersiell utleie av elektriske sparkesykler på kommunalt eiet grunn fordi dette faller utenfor rammen av vegtrafikklovgivningen, presiserer Samferdselsdepartementet på sine nettsider. Den handler utelukkende om en klargjøring av trafikkreglene for elsparkesykler.

Samferdselsdepartementet er imidlertid i dialog med både Justis- og Kommunal- og moderniseringsdepartementet om «eventuelle ytterligere tiltak for å klargjøre kommunenes handlingsrom på dette området».

Kommunene skal kunne ta grep

Her er flere av forslagene som Vegvesenet har kommet med:

  • Aktuelt å forby små elektriske kjøretøy å parkere på fortau.
  • Nye skilt som gir mulighet for lokale myndigheter til etablere skiltede soner for små elektriske kjøretøy med parkeringsforbud, særskilt fartsgrense eller generelt bruksforbud.
  • Mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr ved flere enn én person på små elektriske kjøretøy.
  • Aktuelt å gi kommunen myndighet til håndheving, i tillegg til politiet og Statens vegvesen.
  • Klargjøring av at trafikkreglene ikke begrenser den kommunale eierrådigheten.
  • Mulighet for å ilegge overtredelsesgebyr for bruk av kjøretøy med toppfart eller effekt utover det som er tillatt for små elektriske kjøretøy og elsykkel.
  • Aktuelt å gi kommunen myndighet til håndheving, i tillegg til politiet og Statens vegvesen.
  • Det er aktuelt å endre klassifisering av små elektriske kjøretøy fra sykkel til en ny klasse motorvogn. Ved klassifisering som motorvogn er det aktuelt å innføre forsikringsplikt.
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.