Det er fortsatt klart størst kollektivtrafikk i Oslo og Akershus, men målt i prosent vokste busstransporten mest i Nordland Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Flere reiser kollektivt

Det ble registrert over 600 millioner kollektivreiser i 2015, nesten 5 prosent mer enn året før. Men i seks fylker falt trafikken per innbygger.

Alle transportformer hadde vekst, men passasjerbåt ble vinneren med 10 prosent flere påstigninger enn i 2014, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Passasjerøkningen kommer på tross av reduserte busstilbud. Siden 2010 har både båt og bane hatt en passasjervekst på 27-28 prosent, mens bussnæringen har måttet nøye seg med omtrent det halve.

Billettinntektene har i samme tidsperiode økt med 29 prosent samlet sett og for de skinnegående transportmidlene med hele 48,2 prosent.

Det ble i 2015 betalt 1,7 milliarder kroner mer for 234 millioner reiser med bane, enn for 356 millioner bussreiser.

Størst økning i busstrafikken i Nordland

Statistikken viser at hver bussinnbygger i snitt reiste 68 ganger med buss i fjor. Størst vekst var det i Nordland, der antallet reiser per innbygger økte fra 23 til 33, en vekst på hele 43 prosent. Også i Hordaland og de to Agder-fylkene var økningen i antall reiser per innbygger på 10 prosent eller mer.

Det er Oslo og Akershus hvor folk reiser mest med buss, med et snitt på 122 reiser per person. Dernest følger Hordaland (96) og Sør-Trøndelag (90). Færrest bussreiser er det i Finnmark (20 per innbygger), Hedmark (22) og Østfold (26).

Nedgang i seks fylker

I hele seks av fylkene har faktisk busstrafikken gått ned per innbygger. I Sogn og Fjordane har antallet reiser falt med hele 10 prosent i fjor, fra 40 til 36. I både Sør-Trøndelag og Finnmark var nedgangen på 5 prosent, mens også Hedmark (-4), Nord-Trøndelag (-3) og Rogaland (-2) også har færre kollektivreiser med buss per innbygger i 2015 enn året før.