Færre reiste kollektivt i fjor og med det falt også billettinntektene dramatisk, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Færre reiste kollektivt i fjor og med det falt også billettinntektene dramatisk, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Foto: Terje Lien

Billettinntektene falt med 6,8 milliarder i fjor

Samlede billettinntekter for kollektivtransporten var på 8,5 milliarder kroner, noe som er et fall på 6,8 milliarder sammenliknet med 2019, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2020 ble det foretatt 37,4 prosent færre kollektivreiser enn året før. Den store nedgangen skyldes naturlig nok koronatiltakene som ble satt i verk. Det er bussene som har hatt den aller største nedgangen i antall passasjerer, med 144 millioner færre reiser i 2020 sammenliknet med 2019, skriver SSB.

Busstransporten står for omtrent to tredeler av all kollektivtransport.

Fallet i antall reiser fører også med seg tilsvarende fall i billettinntekter. Totalt var billettinntektene på 8,5 milliarder kroner i fjor, noe som er 6,8 milliarder kroner lavere enn året før.