De siste to kilometerne inn mot landinntaket på Røst ble 195 blåser festet til sjøkabelen, og ved hjelp av småbåter ble kabelen trukket og fløtet inn til land. Foto: Telenor

Bedre nett i Lofoten

Lofoten får sikrere internett med en ny fiberoptisk sjøkabel fra Bodø til Røst. Ordførerne i regionen har etterlyst det lenge.

Kabelen som nå er ferdig lagt er 109 kilometer lang og er Norges lengste sjøkabel utenom kabelen som går til Svalbard.

– Det betyr at man blir mindre utsatt for nettbrudd ved at man får en ny vei i nettet ut til Lofoten. En slik løsning har vært etterspurt av samtlige ordførere i Lofoten, fordi infrastrukturen har vært sårbar her, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor, som eier kabelen.