I 2013 ble det avdekket skader på Bonå bru i Sørfold. Jan Ove Kristiansen ved teknisk/næring i Sørfold kommune kan konstatere at brua nå er utbedret etter at kommunestyret i fjor bevilget noe over 1 million kroner til reparasjonen. Foto: Sørfold kommune/ Monica Åsheim.

Advarer mot farlige bruer

Bærekonstruksjonen på kommunale bruer er så dårlig at kommuner bør utbedre og inspisere dem fortløpende, viser en ny rapport. Vedlikeholdsbehovet på kommunale veier er også stort, det vil koste 33 milliarder kroner å oppgradere dem til et akseptabelt nivå.

Det vil koste omtrent 1,9 milliarder kroner å oppgradere kommunale bruer til en akseptabel standard, viser rapporten «Vedlikeholdsetterslepet langs kommunale veier» som Multiconsult og Analyse & Strategi har laget på oppdrag av KS.

– Ifølge Statens veivesen kollapser hvert år rundt 10 bruer i Norge. Med de store konsekvensene dette fører med seg er det spesielt viktig at kommunene arbeider med inspeksjon og utbedring av bruene fortløpende, heter det i rapporten.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.