3.700 kroner i bompenger på ferjefri E39

Samferdsel. Bompengeregningen mellom Kristiansand og Trondheim kan komme på 3.700 kroner når E39 blir ferjefri. Kostnaden kan skremme vekk bilistene, mener trafikkforsker.
Fergen «Lifjord» trafikkerer fergesambandet Lavik-Oppedal på E39. Arbeidet med en ferjefri E39 starter med prosjektet Rogfast over Boknafjorden. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

– Bompengene du må legge på for å oppnå de høye egenfinansieringskravene, virker helt urealistiske, sier forsker Harald Minken ved Transportøkonomisk institutt til NRK. Han tror finansieringen vil skjære seg om ikke staten punger ut med mer.

I dag er ferjekostnadene for samme distanse 840 kroner.

Foreløpige anslag viser at prisen kan passere 1.000 kroner fra Bergen til Stavanger og Ålesund, men reisetiden blir samtidig halvert.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har ikke ønsket å kommentere saken overfor kanalen.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.