Debuterer med underskudd

Resultatbørsen. Sammenslåingen av Larvik og Lardal var ingen umiddelbar økonomisk suksess, ifølge det ureviderte regnskapet for nye Larvik kommune.
Larvik fikk et driftsunderskudd på 9,5 millioner kroner i fjor, i sitt første år som sammenslått kommune. Driftsutgiftene økte med hele 12 prosent. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Larvik gikk med et lite driftsunderskudd i fjor, ifølge det ureviderte regnskapet som Kommunal Rapport har mottatt. Resultatet før revisjon er på minus 0,3 prosent av brutto inntekter. Det er ventet at Kommune-Norge samlet vil levere langt bedre resultater enn dette.

Netto driftsresultat utgjør -9,5 millioner kroner. I 2017 var driftsresultatet på 4,5 millioner kroner, ifølge regnskapsoppstillingen. Avsetninger til bundne fond forbedret driftsmarginen i fjor med 0,6 prosent, målt mot brutto driftsinntekter. Dette er penger kommunen i framtiden ikke kan disponere fritt.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.