Vekst i disposisjonsfond

208 kommuner kan glede seg over flere penger på bok.

Også de fleste Terra-kommunene er på rett vei, viser de foreløpige Kostra-tallene, som er lagt fram i dag. Vik, Hemnes, Rana, Bremanger, Narvik og Hattfjelldal har alle økt sine disposisjonsfond fra mellom 6,8 prosent (Vik) til 1,8 prosent (Hattfjelldal) Haugesund og Kvinesdal har ikke vært like heldige. Sistnevnte har hatt en svak nedgang på 0,6 prosent, mens tilsvarende for Haugesund er 4,1 prosent. Alle endringer er disposisjonsfond i andel av brutto driftsinntekter.

Sjekk din kommune nederst i saken!