Rådmann Lage Trangsrud advarte i budsjettprosessen politikerne om at kommunen er i ferd med å tømme disposisjonsfondet. Det ureviderte regnskapet for 2018 viser at pilene peker nedover. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Tømmer fondene i Engerdal

Nok en innlandskommune leverer dårlige regnskapstall. Kommunen er på vei til å tømme eget disposisjonsfond.

Engerdal endte med et dårlig økonomisk resultat i fjor, ifølge regnskapet som nå er oversendt til revisjonen. Ifølge oppstillingen Kommunal Rapport har fått, ble underskuddet på 4,2 prosent av brutto inntekter. Ut fra de andre resultatene som er offentliggjort, ser det ut til at de fleste leverer mye bedre enn dette.