Gjøvik kommune drifter såvidt i pluss i fjor, og ligger på nivå med mange andre kommuner i Innlandet. Foto: Øyvind Holmstad, Wikimedia Commons. Creative Commons-lisens.

Svakeste resultat på sju år i Gjøvik

Driver så vidt  i pluss – netto driftsresultat falt kraftig i fjor.

I 2018 gikk Gjøvik så vidt i pluss på driften, ifølge det ureviderte regnskapet som Kommunal Rapport har mottatt. Netto driftsresultat ble på 0,5 prosent av driftsinntektene. Ut fra de andre resultatene som er offentliggjort, ser det ut til at de fleste leverer litt bedre enn dette.