Halden-ordfører Thor Edquist (H) kan registrere at kommunen nok en gang har en høy driftsmargin. Arkivfoto: Ivan Tostrup

Sterke tall fra tidligere krisekommune

Halden går med stort overskudd for tredje året på rad, og bygger opp disposisjonsfond for første gang i nyere tid.

Halden gikk med solid overskudd rent økonomisk i fjor, ifølge regnskapet som nå er oversendt til revisjonen. Driftsoverskuddet er på 3,7 prosent av brutto inntekter, ifølge tallene Kommunal Rapport har mottatt fra kommunen. Staten og KS anbefaler at en normalkommune bør ha en driftsmargin på 1,75 prosent for å ha en sunn økonomi. Halden ligger altså ganske langt over det anbefalte nivået.

Halden har tidligere vært kjent som kommunen med det største oppsamlede underskuddet i Norge, etter mange år med netto driftsunderskudd fram til og med 2013.