Ordfører i Skien Hedda Foss Five (Ap) kan registrere at kommunen har en helt annen økonomisk stilling nå enn for fire år siden. Arkivfoto: Joakim S. Enger

Solid margin for femte år på rad

Skien fortsetter å bygge buffer i form av disposisjonsfond.

Skien gikk med et klart overskudd på driften i fjor, ifølge regnskapet som nå er oversendt til revisjonen. Driftsoverskuddet er på 2 prosent av brutto inntekter, ifølge tallene Kommunal Rapport har mottatt fra kommunen. Staten og KS anbefaler at en normalkommune bør ha en driftsmargin på 1,75 prosent for å ha en sunn økonomi. Skien ligger altså litt over det anbefalte nivået.