Raskere ut av Robek

Også Ballangen toger raskere ut av Kommunaldepartementets svarteliste enn planlagt. Målet er å være ute om ett år.

Ballangen fikk et netto driftsresultat på 12,9 millioner kroner i fjor, ifølge det ureviderte regnskapet. Det er 3,4 millioner kroner mer enn året før. Målt mot kommunens samlete inntekter, er netto driftsresultat på 4,9 prosent. Den generelle anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg er et resultat på 1,75 %. Resultatet i Ballangen ligger altså langt over dette nivået.

Det er tredje året på rad at Ballangen har et stort netto driftsoverskudd. Da «bunnen» ble nådd i 2014, sto kommunen med et oppsamlet underskudd på nesten 18 prosent av brutto driftsinntekter. Siden har det altså gått mye bedre i driften.

Kommunen er i Robek sammen med 27 andre. Kommunal Rapport meldte sist uke at over halvparten fjernes fra registeret i sommer, fordi de har dekket inn udekket underskudd. Slik er det ikke med Ballangen, men økonomisjef Per Ove Bjørnå forteller at kommunen nå kan være ute om ett år.

Kommunen har fortsatt 8,8 millioner kroner som skal dekkes inn i år. I budsjettet er det lagt opp til å dekke inn nesten alt. I tillegg venter kommunen inntekter fra Havbruksfondet, som den ikke har budsjettert med.

Inntektene økte med 3,7 prosent i fjor. Lønnsutbetalingene i kommunen økte med 4,9 prosent i fjor. Samlet tilsvarer lønn 51 prosent av de totale inntektene i kommunen.

Langsiktig gjeld i Ballangen er nå på 68 prosent av brutto driftsinntekter. I fjor sank gjelda med 6 millioner kroner. Statistisk sentralbyrå publiserer 15. mars økonomitall for hele Kommune-Norge. Da kommer også mer presise tall for gjeld.

Ballangen skal slå seg sammen med Narvik og deler av Tysfjord fra 1. januar 2020.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.