Oppdrettsauksjon ga rekordresultat

Utbetaling fra Havbruksfondet gir stor driftsmargin og størst disposisjonsfond i moderne tid for Finnmarks-kommune.

Lebesby gikk med et betydelig driftsoverskudd i fjor, ifølge regnskapet som nå er oversendt til revisjonen. Driftsoverskuddet er på 8,4 prosent av brutto inntekter, ifølge tallene Kommunal Rapport har mottatt fra kommunen. Staten og KS anbefaler at en normalkommune bør ha en driftsmargin på 1,75 prosent for å ha en sunn økonomi. Lebesby ligger altså langt over det anbefalte nivået.

Netto driftsresultat utgjør 18 millioner kroner. I 2017 var driftsresultatet på 4,2 millioner kroner. Resultatet er det beste som Kommunal Rapport har registrert for kommunen i moderne tid. Kommunen fikk utbetalt 13 millioner kroner fra Havbruksfondet i fjor. Det er penger som skal føres som en driftsinntekt, og som forbedrer resultatet. I 2019 blir utbetalingen langt mindre, mens det er kommende auksjoner som vil avgjøre hvor stor utbetalingene blir i 2020. I 2018 utgjør summen 6 prosent av brutto inntekter.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.