Rådmann Ola Stene har to hovedforklaringer til de røde tallene. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Nytt helsehus bidrar til røde tall

Driftsunderskuddet i Levanger kommune forklares med to hovedårsaker: Et nytt prinsipp for periodisering av variabel lønn og uventet store kostnader i helse- og omsorgssektoren.

Ifølge det ureviderte regnskapet som Kommunal Rapport har mottatt, er resultatet før revisjon minus 0,7 prosent av brutto inntekter. Ut fra de andre resultatene som er offentliggjort, ser det ut til at de fleste leverer vesentlig bedre enn dette.

Skifte av regnskapsprinsipp