Nordkapp leverer det beste resultatet Kommunal Rapport har registrert for kommunen i moderne tid. Foto: Berthier Emmanuel / Hemis.fr/NTB/Scanpix

Nordkapp dobler driftsoverskuddet

- Omstilling, oppgir rådmann Raymond Robertsen som hovedingrediensen i suksessoppskriften.

Nordkapp gikk med et betydelig driftsoverskudd i fjor, ifølge regnskapet som nå er oversendt til revisjonen. Driftsoverskuddet er på 7 prosent av brutto inntekter, ifølge tallene Kommunal Rapport har mottatt fra kommunen. Staten og KS anbefaler at en normalkommune bør ha en driftsmargin på 1,75 prosent for å ha en sunn økonomi. Nordkapp ligger altså langt over det anbefalte nivået.

Netto driftsresultat utgjør 23 millioner kroner. I 2017 var driftsresultatet på 7,8 millioner kroner. Resultatet er det beste som Kommunal Rapport har registrert for kommunen i moderne tid.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.