Lørenskog er blant de kommunene i landet som drifter billigst. I fjor ble det nok et år med solid driftsmargin, ifølge det ureviderte regnskapet. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Holder nivået i utkanten av hovedstaden

For femte år på rad ligger netto driftsresultat i Lørenskog over det anbefalte nivået.

Lørenskog gikk med et godt overskudd på driften i fjor, ifølge regnskapet som nå er oversendt til revisjonen. Driftsoverskuddet er på 3,1 prosent av brutto inntekter, ifølge tallene Kommunal Rapport har mottatt fra kommunen. Staten og KS anbefaler at en normalkommune bør ha en driftsmargin på 1,75 prosent for å ha en sunn økonomi. Lørenskog ligger altså et godt stykke over det anbefalte nivået.