Kommunenes regnskaper leses maskinelt av Kommunal Rapport. Hvilke regnskapsposter artiklene om regnskapsresultatet skal legge vekt på, er forhåndsdefinert av redaksjonen.

Her er oversikt over regnskapene vi omtaler

Kommunal Rapport publiserer daglig en rekke artikler om kommunenes regnskapsresultater i fjor. Her får du oversikten over alle artiklene våre.

Oversikten oppdateres løpende. Du finner også artiklene publisert under vignetten Resultatbørsen.

Østfold