Sandnes bygger nytt rådhus, og skal slå seg sammen med kraftkommunen Forsand fra 2020. Arkivfoto: Tone Holmquist

Henter millioner fra staten ved å tolke reglene bedre

Nok et solid regnskapsår i Sandnes, som nå henter langt større beløp i refusjon for ressurskrevende tjenester ved å tolke regelverket bedre.

Sandnes fikk et netto driftsresultat på 255 millioner kroner i fjor, ifølge det ureviderte regnskapet. Det er 37 millioner kroner mer enn året før. Målt mot kommunens samlete inntekter, er netto driftsresultat på 4,7 prosent.

Den generelle anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg er et resultat på 1,75 %. Resultatet i Sandnes ligger altså langt over dette nivået. Målt mot de fire siste årene, var driftsmarginen i fjor litt bedre enn før.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.