Hvis tallene blir stående, ender Bærum opp med et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på hele 7 prosent. Kommunedirektør Erik Kjeldstadli er fornøyd. Foto. Bærum kommune

Bærum: – Et godt resultat

Bærum leverer et resultat for 2019 som er godt over det som er budsjettert. – Det er en bra situasjon å være i, sier kommunedirektør Erik Kjeldstadli.  

Netto driftsresultat ble 819 millioner kroner i 2019. Det er 470 millioner kroner mer enn budsjettert. Det viser foreløpige regnskapstall fra kommunen.

Hvis tallene blir stående, ender Bærum opp med et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på hele 7 prosent.