Vegdirektør Terje Moe Gustavsen legger fram Statens Vegvesens nye rapport om konsekvenser ved overføring av fylkesvegadministrasjon til fylkeskommunene. Foto: Øyvind Aukrust.

Vegvesenet vil ikke miste fylkesveiene

I en ny rapport, som de har kalt Fra sams og samling, anbefaler Statens Vegvesen å omgjøre Stortingets vedtak om å overføre ansvaret for fylkesveiene til fylkeskommunene. 

Rapporten, som er utarbeidet på oppdrag fra regjeringen, ble lagt fram på et nettmøte i regi av KS tirsdag 15. mai som ligger tilgjengelig her

Da Stortinget behandlet regionreformen juni 2017, ba de regjeringen overføre ansvaret for planlegging og drift av fylkesveiene fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Regjeringen gav Statens vegvesen i oppgave å utrede konsekvenser og løsninger for hvordan det kan gjennomføres. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.