Nye direktører på plass i Vestfold og Telemark

Regionreform. Flere nye direktører er nå ansatt og brikkene i den nye fylkeskommunen Vestfold og Telemark begynner å falle på plass. 
- Den nye ledergruppa vil bidra aktivt inn i arbeidet med videre organisering av den nye fylkeskommunen. Nå som øverste nivå begynner å falle på plass, fortsetter utformingen av resten av organisasjonen, sier prosjektrådmann Jan Sivert Jøsendal. Foto: Hanna Hekkelstrand

Arbeidet med organisasjonsmodellen har pågått fra sensommeren 2018, og den nye fylkeskommunen presenterer nå følgende nye ledere:

Anne Pedersen (60) blir fylkesdirektør for HR, mestring og utvikling. Hun er nå prosjektkoordinator for ny fylkeskommune, i permisjon fra HR-sjefsstilling i Vestfold fylkeskommune.

Rune Terje Hjertås (59) blir fylkesdirektør for økonomi, styring og eierskap. Han er nå økonomisjef i Vestfold fylkeskommune.

Helge Galdal (49) blir fylkesdirektør for opplæring og folkehelse. Han er nå fylkesopplæringssjef i Telemark fylkeskommune.

Turid Kristoffersen (61) blir fylkesdirektør for tannhelse og forebygging. Hun er nå fylkestannlege i Telemark fylkeskommune.

Lisbeth Eek Svensson (56) blir fylkesdirektør for næring innovasjon go kompetanse. Hun er nå utdanningsdirektør i Vestfold fylkeskommune.

Hege Glenna (59) blir utviklingsleder brukerbehov, digitalisering og kommunikasjon. Hun er nå stabssjef i Telemark fylkeskommune.

Trine Orten Groven (45) blir utviklingsleder for Vestfold og Telemark+. Hun er nå direktør for tannhelsesektoren i Vestfold fylkeskommune.

Direktørene i ny ledergruppe vil tiltre i stillingene fra 1.1. 2020, men får allerede nå en sentral rolle i utformingen av den nye fylkeskommunen.

Den nye fylkeskommunen organiseres med et lederteam bestående av åtte direktører som skal være faste medlemmer av fylkesrådmannens ledergruppe. I tillegg er to utviklingsledere innen programområdene Brukermedvirkning, digitalisering og kommunikasjon samt Vestfold og Telemark +.

– Jeg er glad for at vi nå er godt i gang med å få på plass en strategisk og kompetent ledergruppe for den nye fylkeskommune. Dette er en viktig milepæl i prosessen, og jeg er svært fornøyd med at vi allerede nå har så dyktige og erfarne ledere med på laget, sier prosjektrådmann Jan Sivert Jøsendal på Vestfold fylkeskommunes nettsted (ekstern lenke).

Stillingene som direktør for Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima, direktør for Samferdsel, miljø og mobilitet og direktør for Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet skal lyses ut med det første.

 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.