– Vi ønsker et tak på 1.000 pasienter per fastlege, sier Jonas Zahl, virksomhetsleder for legetjenesten i Hammerfest kommune. Foto: Magnus K. Bjørke

Vil kutte kraftig i fastlegenes lister

En fastlege bør ikke ha mer enn 1.100 pasienter på lista, mener Allmennlegeforeningen. Distriktskommuner setter taket enda lavere. I dag er normen 1.500 pasienter. 

Antall pasienter på fastlegenes lister må reduseres, krever flertallet (Ap, Sp, SV og KrF) i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Dette er ett av flere tiltak regjeringen blir pålagt å gjennomføre for å styrke rekrutteringen av fastleger, forutsatt at utfallet blir det samme i Stortingets plenum. 

Stortingets fastlegepakke  

Flertallet i Stortingets helse- og omsorgskomité ber regjeringen:

  • Sikre opptrapping av legetjenesten, spesielt i fastlegeordningen.
  • Redusere antall pasienter på fastlegens liste og gjennomgå finansieringen av fastlegeordningen.
  • Gradvis opptrapping av utdanningsstillinger for leger. Stortinget skal informeres om arbeidet.
  • En ordning for spesialisering av allmennleger skal bli nasjonal. Har vært prøveprosjekt på Vestlandet. Antatt kostnad ca. 40 millioner kroner.
  • Styrke rekruttering av medisinstudenter til lokalsykehus og rekrutteringssvake kommuner.
  • Igangsette evaluering av fastlegeordningen. (Vedtatt i oktober 2017)
  • Øke antall plasser på medisinstudiet. Vurdere nye studiesteder. Sikre studenter økt praksis i primærhelsetjenesten. (Vedtatt i desember 2017)
  • Kilde: VG
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.