Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Vil ha ordførere ut i vanlig jobb

Det er ingen grunn til at ordførere skal være heltidspolitikere. Flere bør kombinere politikk og jobb, mener tidligere Høyre-leder Jan Petersen.

Høyre-veteranen mener krav om at ordførere skal være heltidspolitikere hindrer rekruttering til lokalpolitikken og fører til at politikerne mange steder spiser seg inn på administrasjonens område.

- Når ordførerne tvinges til å bli heldagspolitikere, mister vi muligheten til å rekruttere de beste til lokalpolitisk arbeid. Samtidig hadde mange ordførere hatt godt av å ha et ståsted også utenfor politikken, sier Petersen til Kommunal Rapport.

Små forandringer

Petersen var ordfører i Akershus-kommunen Oppegård fra 1975 til 1981. Han kombinerte selv ordførervervet med sivil jobb. To dager i uken var han på kontoret i rådhuset, de tre andre var han konsulent i Norad.

Til tross for at det har gått snart 30 år siden han forlot lokalpolitikken, mener Petersen at hans egne erfaringer har like stor gyldighet i dag.

- Kommunene har ikke forandret seg så mye som mange skal ha det til. Det er fortsatt fullt mulig å være ordfører i relativt store kommuner og samtidig ha en sivil jobb ved siden av, sier han.

Ifølge stortingsrepresentanten kan mangel på oppgaver føre til at enkelte ordførere blander seg inn i saker som burde vært løst av rådmannen. Han mener lokalpolitikerne må ha et tydelig og bevisst forhold til når de tråkker i administrasjonens bed.

Rolledebatt

En undersøkelse Kommunal Rapport gjorde i forrige kommunestyreperiode viste at det store flertallet av ordførere er politikere på heltid. Bare i rundt 70 kommuner hadde ordføreren en eller annen form for deltidsstilling. Den samme undersøkelsen viste at flere av deltidsordførerne ønsket seg en større stilling.

Petersen oppfordrer likevel til større fleksibilitet. Høyre-veteranen mener folk som i dag ønsker å kombinere ordførerverv og jobb, blir presset ut av lokalpolitikken, og understreker at han er svært bekymret over rekrutteringen. Nå etterlyser han en debatt om politikerrollen. Mange har ikke mulighet til å påta seg et ordførerverv hvis det innebærer at de må være helt borte fra yrket sitt i fire eller åtte år, påpeker han.

- Vi må være svært forsiktig med å presse noen inn i en slik tvangstrøye. Hvilken modell kommunen velger, må være helt avhengig av hvem som skal fylle ordførervervet, sier Petersen.

Han avviser at deltidsordførere bør forbeholdes mindre kommuner. Tvert imot mener han at en slik modell vil fungere vel så godt i større kommuner, fordi småkommunene ofte har en langt svakere administrasjon og mange oppgaver derfor må overlates til ordføreren.

- Utenkelig

Den tidligere partilederen møter imidlertid kraftig motbør fra sine egne lokalpolitikere. Haugesund-ordfører Petter Steen jr, som også leder Høyres kommunalpolitiske utvalg, mener Petersen bommer grovt i sin beskrivelse av ordførernes arbeidsdag.

- Dette er lysår unna den hverdagen jeg opplever. Kravet til tilstedeværelse er så stort at det ville vært helt utenkelig å ha en annen jobb ved siden av ordførervervet, sier Steen.

Ordføreren mener tvert imot at vervet som ordfører krever langt mer enn en vanlig heltidsstilling.

- Det er mulig at små kommuner kan ha ordfører i deltidsstilling, men for en kommune på vår størrelse, er det en helt umulig tanke. Den tiden er definitivt forbi, sier han.

Skrevet av: Erlend Skevik