Tidligere Høyre-ordfører Jens Johan Hjort mener asylreturene til Russland bryter med Flyktningkonvensjonen. Foto: Ivan TostrupIvan Tostrup

Tidligere Høyre-ordfører kritiserer asylpolitikken

Regjeringens asylpolitikk får det glatte lag av tidligere Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort (H). Han mener den bryter med folkeretten.

Hjort krever at statsminister Erna Solberg (H) stopper returen av asylsøkere til Russland, skriver Klassekampen.

– Vi kan ikke leve med at folk som har krav på beskyttelse, blir returnert bare fordi de kom via Russland. Nå må vi vente med ytterligere returer. Én urettmessig retur er én for mye, sier den tidligere ordføreren til avisen.

Hjort mener Norges praksis med å nekte å behandle asylsøknader fra personer som har opphold i Russland bryter med Flyktningkonvensjonen.

– Norsk praksis er etter mitt syn i strid med våre forpliktelser etter internasjonale konvensjoner. Systemet vi følger i dag innebærer at vi snur folk på grensa uten å gi dem en reell behandling. Det innebærer at en betydelig andel som skulle hatt asyl blir returnert, sier han.

– Nå trenger vi en bred revisjon av utlendingsmyndighetenes praksis. Vi må sikre at Norge opptrer i pakt med menneskerettighetene og våre internasjonale forpliktelser, legger Hjort til.

(©NTB)