Utvalgsleder Anne Cathrine Frøstrup overleverte før påske utredningen om varsling og varslervern til arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Foto: Magnus K. Bjørke

Sender varslingsrapport på høring

Fram til begynnelsen av september kan høringsinstansene si sin mening om forslagene fra varslingsutvalget.

Arbeids- og sosialdepartementet sendte den offentlige utredningen på høring i går, onsdag.

Høringsbrevet går til en rekke instanser, inkludert blant annet KS. Høringen er som vanlig åpen, slik at alle kan si sin mening.

Med høringsbrevet ligger en oversikt over det departementet definerer som de viktigste forslagene fra utvalget:

  • Ti overordnete vurderinger av hva som skal til for å styrke varslervernet.
  • Åtte områder hvor det foreligger forslag til juridiske tiltak.
  • Ni forslag om opplærings- og kommunikasjonstiltak.
  • To forslag til organisatoriske tiltak.

Forslaget om varslingsombud blir spesielt omtalt i høringsbrevet fra departementet:

«Utvalg foreslår å opprette et særskilt Varslingsombud. Formålet er å kunne gi alle aktører ien varslingssak tilstrekkelig råd og bistand, først og fremst for å motvirke at saker utvikler seg til store og konfliktfylte prosesser».

Høringsfristen er 4,5 måneder fram i tid – 3. september.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.