Vi har store utfordringer med integrering. Alt dette mener jeg vi må løfte høyere og få en grundigere debatt om enn det å bare ta det gjennom en runde med noen utvalg her på huset eller en melding, sier Frps nestleder Per Sandberg. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Sandberg vil ha integreringskommisjon

Frps nestleder Per Sandberg vil ha en bredt sammensatt kommisjon som skal drøfte nye, langsiktige integreringstiltak. Og han vil gjerne sitte i den selv.

Sandberg antyder at de parlamentariske lederne kun bør diskutere midlertidige tiltak når de samles til nye samtaler til uken, skriver Aftenposten.

– Vi må tenke 2017, 2020 og på 2025. Vi har store utfordringer med integrering. Alt dette mener jeg vi må løfte høyere og få en grundigere debatt om enn det å bare ta det gjennom en runde med noen utvalg her på huset eller en melding, sier han

– Det som mangler nå, er at vi setter ned en kommisjon der man samler politiske partier, og ekspertise fra organisasjoner og underetater og kommer fram til fremtidens krav til integrering.

Samtidig sier han at de parlamentariske lederne må fortsette sine diskusjoner om behov og mangler i den nærmeste fremtiden. Han mener de må se på «raske tiltak nå i 2016 og 2017 – uten at de blir permanente».

Dersom det blir nedsatt en kommisjon, antyder han at han gjerne sitter i den selv og viser til at han tidligere har sittet i distriktskommisjonen, noe han mener var en suksess.

(©NTB)