Rettssak om sekstimersdag

Arbeidsretten skal avgjøre om sekstimersdag er tariffstridig. Det er Norsk Helse- og Sosialforbund (NHS) som går til rettssak mot KS.

Dersom KS får rett i at forsøk med sekstimersdag er tariffstridig, vil det settes en effektiv stopper for flere forsøk. Både i Bergen, Tromsø og i Troms fylkeskommune ønsker de å sette i gang slike forsøk. De tre kommunene avventer rettsavgjørelsen.


Partene står steilt mot hverandre. KS mener sekstimers arbeidsdag med full lønnskompensasjon i realiteteten innebærer et gigantisk «skjult» lønnstillegg. En lokal særavtale om sekstimersdag med full lønnskompensasjon strider mot den sentrale avtalen, og alle lokale avtaler som strider mot sentrale avtaler er ugyldige.


NHS mener derimot at det er snakk om forsøk, ikke en permanent ordning. Dessuten viser de til at KS har godtatt lokale særavtaler på andre områder som avviker fra sentrale avtaler. NHS frykter at KS holdning setter en effektiv stopper for alle fremtidige forsøk med sekstimers arbeidsdag.


Forsøket i Oslo er inne i avslutningsfasen. Det man ønsket å se på der var om sekstimers arbeidsdag i omsorgsyrker førte til mindre sykefravær. De foreløpige konklusjonene viser at så er tilfelle. De ansatte er også svært fornøyde. Forsøket har gitt dem mindre stress i hverdagen og bedre overskudd til jobben. Oslo er et eget tariffområde og blir derfor ikke berørt av KS’ holdning.


Skrevet av: Siri Baastad