Utenriksminister Ine Eriksen Søreide la fredag fram stortingsmeldingen om nordområdene. - Verden har endret seg sidan forrige nordområdemelding ble lagt fram for ni år siden. Det er nødvendig med en oppdatert forståelse av sentrale utfordringer og muiigheter i nord.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide la fredag fram stortingsmeldingen om nordområdene. - Verden har endret seg sidan forrige nordområdemelding ble lagt fram for ni år siden. Det er nødvendig med en oppdatert forståelse av sentrale utfordringer og muiigheter i nord.

Foto: Freddy Ludvik Larsen / NTB

Regjeringen sier nok mennesker i nord er viktig for Norges sikkerhet

Regjeringen sier det er sikkerhetspolitisk avgjørende at mennesker bor Nord-Norge. I den nye nordområdemeldingen satses det på bolyst og gründerfond for de unge.

Statsminister Erna Solberg (H) og sju andre statsråder presenterte fredag regjeringens nye nordområdemelding , som ble lagt fram i Alta.

Solberg understreket at det er strategisk, økonomisk og sikkerhetspolitisk viktig for hele Norge at Nord-Norge har levende lokalsamfunn og at folk bor i området.

– I nord er innenrikspolitikken og utenrikspolitikken to sider av samme sak. Folk i nord er vår mest verdifulle sikkerhetspolitiske investering, sier Solberg.

Blant de konkrete satsingene i meldingene er opprettelsen av et nytt investeringsfond med statlig og privat kapital som skal forvaltes fra Nord-Norge.

Regjeringen vil også bevilge fire millioner kroner over tre år til et fond for unge gründere som retter seg særlig mot prosjekter som kobler forskning og verdiskapning.

Regjeringen vil også støtte opprettelsen av en stilling som ungdomskoordinator ved Sekretariatet for regionalt nordområdeforum for å sikre bedre medvirkning fra de unge i landsdelen.

Et ungdomspanel med 50 medlemmer har bidratt til meldingen, og har spilt inn medvirkning som et viktig punkt. De har også skrevet en egen melding som understreker viktigheten av at det er gode muligheter til å ta utdanning, få bolig og starte egen virksomhet, samt gode kultur- og kollektivtilbud for at de skal bli værende i landsdelen.

Det er ni år siden den siste nordområdemelding ble lagt fram. Den nye meldingen har fått undertittelen «Menneske, muligheter og norske interesser i nord».

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.