Stian Olafsen, nyvalgt ordfører for Ap i Vestre Toten. Her fotografert under Aps landsmøte våren 2019.Arbeiderpartiet/Flickr

Ordfører ville redusere lønna – fikk motstand

Stian Olafsen (Ap) i Vestre Toten ville senke ordførerlønna og bruke resten på kultur i eldreomsorgen. Det syntes kollegaene var lite gjennomtenkt.

Sist formannskapsmøte foreslo nyvalgt Ap-ordfører Stian Olafsen å senke ordførergodtgjørelsen med 50.000 kroner til 900.000. De overskytende 50.000 kronene ville han i stedet bruke på kultur i eldreomsorgen.

Ifølge Oppland Arbeiderblad medførte forslaget kritiske spørsmål fra formannskapet. Ettersom de øvrige politikernes godtgjørelse regnes i prosent av ordførerens godtgjørelse, ville ordførerens reduksjon bety at samtlige godtgjørelser ble mindre enn før. Det til tross for at kommunestyret har vedtatt at politikerne skal bruke mer tid på sine verv som folkevalgt.