Færre ønsker velferd på anbud. Foto: Coloutbox

Økt motstand mot velferd på anbud

Lokalpolitikere er mer negative til konkurranseutsetting enn rådmenn og befolkningen for øvrig, viser ny undersøkelse. 

Siden 2012 har kommersielle virksomheter fått en stadig større plass innen velferdsstatens tjenestetilbud, viser ny Fafo-rapport. Samtidig har både borgerne og lokalpolitikerne blitt mer lunkne til å konkurranseutsette velferdsoppgaver – uansett hvilket parti man stemmer på.

Alle blokker

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.