Ibestad kommune i Troms er kommunen med færrest personer i yrkesaktiv alder per pensjonist ved årsskiftet. Foto: Lisa Rypeng

Nytt utvalg skal utrede alderstrøbbel i distriktene

Hvordan vil stadig eldre befolkning og færre i yrkesaktiv alder påvirke lokalsamfunn i praksis? Det skal et regjeringsoppnevnt utvalg utrede.

Fredag la regjeringen fram stortingsmeldingen “Levende lokalsamfunn for fremtiden”. Den skisserer krevende utfordringer for Distrikts-Norge i årene som kommer: Befolkningen blir eldre, og det blir færre i arbeidsdyktig alder bak hver pensjonist. Bedrifter og kompetansearbeidsplasser i distriktene opplever at det er vanskelig å tiltrekke seg fagfolk.

Et av regjeringens tiltak er å sette ned et utvalg som skal utrede hvilke utfordringer distriktene står overfor med en stadig aldrende befolkning.