Land som Storbritannia og Tyskland gjør det for tida bedre på integrering av flyktninger og innvandrere enn Norge. Nav-direktør Sigrun Vågeng vil flytte en større del av integreringsarbeidet over til arbeidslivet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpixHåkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nav-direktøren: Norge ikke gode nok på integrering

Norskopplæring for flyktninger må løftes ut av klasserommet og over til arbeidslivet, mener Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Land som Storbritannia og Tyskland gjør det for tida bedre på integrering av flyktninger og innvandrere enn Norge. Nav-direktør Sigrun Vågeng vil flytte en større del av integreringsarbeidet over til arbeidslivet.

– Måten vi jobber på for å integrere innvandrere på arbeidsmarkedet er ikke treffsikker nok når det kommer mange flyktninger til landet, sa Vågeng under NHO-konferansen torsdag.

Hurtigspor

Vågeng lanserer fem forslag for å få flere flyktninger i jobb.

* Øke kapasiteten på å kartlegge kompetanse og yrkesveiledning mens flyktningene venter på å bli bosatt i en kommune.

* Hurtigspor inn i arbeidslivet for dem som raskt kan gå inn i jobb.

* Legge om introduksjonsprogrammet. Arbeidsplassene må bli bærebjelken som viktigste opplæringsarena.

* Kombinere jobb med norskopplæring. Klasseromsundervisning fungerer ikke godt nok.

* Trekke veksler på hverandre og utveksle kunnskap mellom kommuner, arbeidsgivere, IMDI og Nav.

Oljeomstilling

Utfordringene er mange, og det handler ikke bare om å få flyktninger i arbeid, understreker Vågeng.

– Spørsmålet er om vi kan klare å skaffe jobb til flyktninger – parallelt med den teknologiske utviklingen, omstillingen i oljesektoren og forsøkene på å inkludere alle de andre som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. Jeg mener svaret er ja, men det vil kreve mye av oss, sier Nav-direktøren.

Hun peker på at når en av tre ikke fullfører videregående skole, vil det kunne gi et overskudd på arbeidskraft på 150.000 personer om få år. I tillegg står hver sjette person i arbeidsdyktig alder utenfor arbeidslivet og som mottaker av trygd som følge av helseproblemer.

15.000 jobber

Ifølge Vågeng er 15.000 av fjorårets 32.000 flyktninger aktuelle for arbeidsmarkedet.

– Kan vi klare å få disse i jobb i en tid med øktende ledighet, omstillinger og grupper som fra før står utenfor? – spurte Vågeng.

Hun viste til at flyktningene som kom fra Bosnia-Hercegovina på 1990-tallet i dag er i jobb i like stor grad som resten av befolkningen, og som gruppe ikke mottar mer i stønad fra Nav enn andre, og konkluderte med at det er mulig.

– Nå gjenstår det at de mange positive signalene vi har fått fra arbeidsgivere omsettes i praksis, lyder oppfordringen fra Vågeng.

(©NTB)