Helseminister Bent Høie (H) vil drøfte eventuelle tiltak for å styrke fastlegedekningen i møte med KS og Legeforeningen. Arkivfoto

- Må gjøre seg attraktive for fastleger

- Det er viktig at kommunene selv lager attraktive løsninger for fastlegene, sier helseminister Bent Høie (H), som har fått i oppdrag å modernisere fastlegeordningen.

Den nye trepartiregjeringen vil “forbedre og modernisere fastlegeordningen, for å bedre rekruttering med sikte på god legedekning i hele landet”, heter det i den politiske plattformen til den nye Høyre, Frp og Venstre-regjeingen.

Men Høie varsler ingen umiddelbare tiltak for å avhjelpe fastlegemangelen i distriktene, slik blant annet Hammerfest kommune etterlyser. Fem av 13 fastlegehjemler i byen står ledige, til tross for at kommunen har gjort mye for å tiltrekke seg leger, blant annet ved å tilby dem fast ansettelse i kommunen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.